Make your own free website on Tripod.com

Skrivebords Bakgrunner:

Jeg anbefaller at du høreklikker på den størelsen du vil ha, og tar lagre som, for det tar alt for lang tid å se på rett fra internet.
Lagre bilde i c:/windows, du må lagre bilde i C:/windows. Så tar du innstillinger på start menyen, og kontrollpanel, skjerm og bakgrunn. DER ER'N!

Bakgrunner:

Størrelser:

Blanda Skatere 1. 1024x768 | 800x600 | 640x480
Blanda Skatere 2. 1024x768 | 800x600 | 640x480

Disse bakgrunnene er laget av Eivind Thu Johansen: a-workshop@skateboard.com